Monday, January 28, 2019

बीसौं अंक (20th Issue)

This is 20th issue of Aksharica, which published on June 15, 2011. The content of this issue is as follows (यो अक्षरिकाको सन् २०११ जून १५ मा प्रकाशित बीसौं अंक हो । यस अंकमा समावेश विषयको सूची):

Know about wildfire.
डढेलो (वाइल्ड फायर) बारे जानौं
Photo Column: Graduates of NH, Ready for college
फोटो स्तम्भ: न्यु ह्याम्सरका ग्य्राजुयट, कलेज जान तयार
Brief news: Tourist to the US yearly, Calorie notification on cold drinks, and population center of census - 2010.
विविध समाचार: कति पर्यटक अमेरिका आउँछन् ?, चिसोपेयमा क्यालरी जनाउन शुरू, र जनसंख्याको केन्द्र २०१०
Knowledge in number: 44th President Barack Obama.
अंक ज्ञान ४४: बाराक ओबामा ४४ औं राष्ट्रपति
Hospital symbol: Hospital.
अस्पताल संकेत: अस्पताल
I am an American student. (What a student should do/ not to do)
म अमेरिकी स्कूले हुँ: मैले के गर्न हुन्छ? के गर्न हुँदैन ?
Road symbol: colors.
सडक संकेत: कुन रंगको चिन्हको अर्थ के ?
Brief about 'MyPlate'.
'माइ प्लेट' बारे जानकारी
Some questions asked during US Naturalization test and their answers.
नागरिकता लिँदा सोधिने केही प्रश्न-उत्तर
Forthcoming events in Nepali and American Calendar.
अबका १५ दिनमा आउने नेपाली तथा अमेरिकी चाड
Learn English series: organs of human respiratory system.
मेडिकल शब्दहरू: श्वास प्रश्वास प्रणालीका अंगहरू ।

No comments:

Post a Comment