Monday, January 7, 2019

तेस्रो अंक (3rd Issue)

This is third issue of Aksharica, which published on October 1, 2010. The content of this issue is as follows (यो अक्षरिकाको सन् २०१० अक्टोबर १ मा प्रकाशित तेस्रो अंक हो । यस अंकमा समावेश विषयको सूची):

Tips for new language learning.
नयाँ भाषा कसरी सिक्ने ?

 Our Precious Passengers' Safety (Child Passenger Safety Week)
हाम्रा अनमोल यात्रुहरूको सुरक्षा (बालयात्रु सुरक्षा सप्ताह)
Some news: Nepali philanthropist Anuradha Koirala nominated as the top 10 CNN heroes, US government offers aid to Nepal, Mr. Saud felicitated with Madan Puraskar.
विविध समाचार: अनुराधा सिएनएन हिरो !, नेपाललाई अमेरिकी सहयोग, साउदलाई मदन पुरस्कार
Special days for coming 15 days including Dashain
दशैंसमेत आउने १५ दिनका विशेष दिनहरू ।
Learn English series – various cloths seizes.
अंग्रेजी सिकाइ: लुगा आकार ।
Childhood memories of comedian Kiran K.C.
हाँस्य-कलाकार किरण केसीको बाल्यकालको सम्झना ।

No comments:

Post a Comment