Monday, January 7, 2019

दोस्रो अंक (2nd Issue)

This is second issue of Aksharica, which published on September 15, 2010. The content of this issue is as follows (यो अक्षरिकाको सन् २०१० सेप्टेम्बर १५ मा प्रकाशित दोस्रो अंक हो । यस अंकमा समावेश विषयको सूची):

Celebration of Teej festival in the US, UK and Australia.
अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया--- मा तीज
Check list for green card application.
ग्रीन-कार्डको निवेदन दिंदा के के तयार पार्नुपर्छ?
Overview of Medicaid Program.
मेडिकेड कार्यक्रम भनेको के हो?
Some news: ANMA-NASeA summit, US resettled 30 thousands, Nepal Festival in Australia, Mr. Kadariya felicitated.
विविध समाचार: आन्मा-नासा सम्मेलन, युएसमा ३० हजार पुनर्स्थापित, अष्ट्रेलियामा नेपाल महोत्सव, कडरिया सम्मानित
Learn English Series: More "words" for things seen at the Post Office.
हुलाकसम्बन्धी शब्द-ज्ञान: भाग २
Story about Khagendra Thapa Magar, the shortest man in the world from Nepal.
विश्वकै होचो मान्छे नेपालका खगेन्द्र थापा ।

No comments:

Post a Comment