Sunday, January 13, 2019

नवौं अंक (9th Issue)

This is ninth issue of Aksharica, which published on January 1, 2011. The content of this issue is as follows (यो अक्षरिकाको सन् २०११ जनवरी १ मा प्रकाशित नवौं अंक हो । यस अंकमा समावेश विषयको सूची):

Census Report: 2010 Census showed the resident population of the United States on April 1, 2010, was 308,745,538.
आवरण: अमेरिकाको जनसंख्या ३० करोड ८७ लाख ४५ हजार ५ सय ३८
Organization Profile: Nepali Dictionary Project.
संस्था परिचय: नेपाली डिक्शनरी प्रोजेक्ट
Free Nepali – English – Nepali Dictionary for Nepali / Bhutanese families living in the US.
अमेरिका बस्ने नेपालीभाषीका लागि नि:शुल्क नेपाली-अङ्ग्रेजी-नेपाली डिक्शनरी
Making New Year resolutions.
नयाँ वर्षका संकल्प
How to keep your children healthy & active.
बालबालिकालाई कसरी स्वस्थ र फूर्तिला बनाउने?
Learn English Series: Some basic food of winter e.g. Soup, Milk, Butter, Beans etc.
अंग्रेजी सिकौं: जाडोका खानेकुरा
Abbreviations form Fifty States and territory of United States.
अमेरिकाका ५० राज्यका नाम र तीनको छोटकरी रूप
Upcoming events in US and Nepali calendars.
आउँदा १५ दिनका नेपाली, अमेरिकी चाडपर्व ।

No comments:

Post a Comment