Sunday, January 13, 2019

दशौं अंक (10th Issue)

This is tenth issue of Aksharica, which published on January 15, 2011. The content of this issue is as follows (यो अक्षरिकाको सन् २०११ जनवरी १५ मा प्रकाशित दशौं अंक हो । यस अंकमा समावेश विषयको सूची):

What are grocery coupons? How to get, organize & use them?
आवरण: कुपन के हुन् ? कहाँ पाइन्छन् ? कसरी समेट्ने र प्रयोग गर्ने ?
About National Blood Donor Month (Jan).
राष्ट्रिय रक्तदाता महिना: जनवरी
What is Medicare?
मेडिकेयर के हो ?
How to dial phone numbers with letters?
अक्षरमा कसरी फोन गर्ने ?
What are national holidays in the USA?
वर्षभरका सार्वजनिक बिदाहरू के के हुन् ?
Cold & kids.
केटाकेटीको जाडो बाख्राले खाँदैन
English learning: Words related to time.
अंग्रेजी सिकौं: समयसँग सम्बन्धित शब्दहरू
Frequently used nicknames in the US1.
छोटा नाम र उपनामको अमेरिकी चलन -
In brief: Lack of Vitamin D in winter, Ketchup at the bottom of a bottle & US Congress.
छोटकरीमा: जाडोमा भिटामिनको कमी, बोतलको फेदमा थोरै केचअप र अमेरिकी कंग्रेस
Upcoming events in US and Nepali calendars with world day.
अबका १५ दिनमा आउने अमेरिकी र नेपाली चाड तथा विश्व दिवस ।

No comments:

Post a Comment